Почетак школске године

У складу са Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе, као и у складу са просторним и материјалним ресурсима, Гимназија „Светозар Марковић” предлаже модификовани МОДЕЛ Б (комбинована настава). У предложеном моделу ученици похађају наставу Read More …