Припремна настава

Припремна настава

Припремна настава за упис у I разред ће се одржати према плану у суботу 6.3. у просторијама школе.

Припремна настава за упис у 7. разред

Припремна настава за упис у двојезично српско-француско одељење

Припремна настава за упис у двојезично српско-енглеско одељење

Припремна настава за ученике са посебним способностима за математику

Припремна настава за ученике са посебним способностима за физику