Документи - Јавне набавке

Документи су поређани по датуму када су постављени. Први документи су најновији.

Konkursna dokumentacija.pdf
Size: 1.39MB
Last modified: Tue. November 13th, 2018 - 12:52pm
Poziv za podnošenje ponuda.pdf
Size: 307.47KB
Last modified: Tue. November 13th, 2018 - 12:52pm
Obavestenje o zakljucenom ugovoru.pdf
Size: 598.48KB
Last modified: Fri. November 9th, 2018 - 07:49pm
Pitanje i odgovor.pdf
Size: 141.47KB
Last modified: Wed. October 17th, 2018 - 07:45pm
4. Konkursna dokumentacija školski nameštaj.pdf
Size: 639.15KB
Last modified: Wed. October 17th, 2018 - 07:44pm
Poziv Za Podnosenje Ponude.pdf
Size: 804.93KB
Last modified: Wed. October 17th, 2018 - 07:42pm
Obaveštenje o zaključenom ugovoru-728127599.pdf
Size: 656.21KB
Last modified: Tue. October 16th, 2018 - 08:01am
OBAVEŠ o zaklj.ugovoru.pdf
Size: 652.28KB
Last modified: Mon. September 17th, 2018 - 07:18pm
Odluka o dodeli ugovora - GSMNis.pdf
Size: 4.86MB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
Dopuna 1.8.2017.zip
Size: 4.52MB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
SMObavestenjeugovpdf.zip
Size: 522.18KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
Podnosenje ponuda.zip
Size: 852.51KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
Prva izmena KD SM - 1.doc
Size: 464.5KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
за подношење понуде.pdf
Size: 816.97KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
Poziv za podnosenje ponuda.pdf
Size: 230.92KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-partija2.pdf
Size: 619.35KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
Pitanja i odgovori 1.docx
Size: 14.68KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
Odluka o zakljuenju okvirnog sporazuma.doc
Size: 54.5KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
Odluka SM.doc
Size: 53KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf
Size: 719.78KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
документација - ГСМ.pdf
Size: 1.23MB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu120418.pdf
Size: 527.24KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-1.partija.pdf
Size: 619.62KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
Dopuna 4.8.2017.zip
Size: 1.26MB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf
Size: 642.13KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu.pdf
Size: 529.53KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
IIISMObavestenjeugovpdf.zip
Size: 522.23KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:22pm
Druga izmena KD SM.doc
Size: 439KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:21pm
Konkursna S.MARKOVIC 2017-18.docx
Size: 129.38KB
Last modified: Thu. September 13th, 2018 - 03:21pm
и допуна бр.1 - Радови на постављању електричне инсталације.pdf
Size: 401.91KB
Last modified: Mon. July 31st, 2017 - 08:43am
и одговор бр. 1 - Радови на постављању електричне инсталације.pdf
Size: 164.1KB
Last modified: Mon. July 31st, 2017 - 08:43am
ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava(1).pdf
Size: 666.96KB
Last modified: Mon. July 31st, 2017 - 08:43am
Free PHP File Directory Script (GitHub)