Администрација

АДМИНИСТРАЦИЈА

Јелена Ђорђевић

Секретар

sekretargsmnis@gmail.com

Снежана Станковић

Шеф рачуноводства

snezana.stankovic@gsm-nis.edu.rs

Гордана Вукадиновић

Административни радник

gordana.vukadinovic@gsm-nis.edu.rs

Оливера Митић

Благајник

olivera.mitic@gsm-nis.edu.rs

Милош Голубовић

IT администратор

milos.golubovic@gsm-nis.edu.rs