ГСМ специјализована одељења

ГСМ специјализована одељења

ГСМ физичари - одељење за ученике са посебним способностима за физику

20 година од оснивања Одељења за ученике са посебним способностима за физику у ГСМ

Проучавајући природу, научићеш да мењаш свет и цивилизацију, укључујући се у решавање њених највећих проблема, енергетских, еколошких, климатских, егзистенцијалних. Упознајући физику, лако ћеш овладати знањима из свих примењених и техничких наука, медицине, информатике. Искуство показује да тада за тебе неће бити тешка ниједна наука.“

ГСМ математичари - Специјализовано одељење за надарене математичаре

32 године од оснивања Одељења за ученике са посебним способностима за математику у ГСМ

Математика открива своје тајне само онима који јој приступају чистог срца, због њене сопствене лепоте!“ Архимед

Written by