Почетак школске године

У складу са Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе, као и у складу са просторним и материјалним ресурсима, Гимназија „Светозар Марковић” предлаже модификовани МОДЕЛ Б (комбинована настава). У предложеном моделу ученици похађају наставу по сменама, са динамиком: пола одељења – једна недеља уживо – једна недеља на даљину. Модификација МОДЕЛА Б огледа се у чињеници да у овом случају ученици једне групе у току једне недеље када непосредно похађају наставу, имају 2-3 дана наставу уживо (6-7 часова дневно по 30 минута), и 2-3 дана наставу на даљину (са професорима, по распореду), када у раду учествује цело одељење (дакле, и ученици који наставу похађају уживо и они који су те недеље у модулу на даљину). У пракси то значи да ће уместо предвиђеног односа 1:1 на месечном нивоу (настава уживо: настава на даљину), у овом моделу тај однос бити 1:3 у корист наставе на даљину. Ипак, на овај начин се постиже изузетно балансиран приступ настави, као и свеобухватнија и равномернија подршка свим ученицима који учествују у образовном процесу без обзира на модул. Посебна предност овако модификованог модела јесте бескомпромисна примена свих прописаних мера које гарантују безбедност и здравље ученика и запослених у школи. С друге стране, овај модел омогућава наставнику да се подједнако посвети свим ученицима током радне недеље, без обзира на модул у којем ученици те недеље похађају наставу. На тај начин се обезбеђује једнакост и исти услови квалитетне наставе за све.

Written by 

Leave a Reply