Календар активности

Календар активности

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ИБ ПРОГРАМ

Пријављилвање за полагање пријемног испита за програм Интернационалне матуре (ИБ програм) вршиће се у школи од понедељка 16.маја до 15. јуна 2022.

Пријава се добија и попуњава у школи. Није потребно подносити додатну документацију.

Календар уписних активности за упис ученика у средњу школу за школску 2022/2023.годину

Calendar

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И  УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ