Календар активности – stari

Календар активности

Календар активности за полагање пријемног испита за упис у 7. и 8. разред основне школе за ученике са посебним спопсобностима за математику можете преузети са линка десно.

Календар активности за полагање пријемног испита за упис у 7. и 8. разред основне школе за ученике са посебним спопсобностима за математику можете преузети са линка десно.

Такође, подсећамо да се пријављивање ученика за полагање пријемног испита врши слањем скениране, попуњене и потписане пријаве на мејл upis@gsm-nis.edu.rs.

НАПОМЕНА: Ученици који су се већ пријавили током априла и маја не морају поново да се пријављују!

Календар активности

Пријава за 7. разред

Пријава за 8. разред

Прелиминарни резултати пријемних испита

Ученици и родитељи могу да провере прелиминарне резултате пријемних испита на порталу Моја средња школа (https://mojasrednjaskola.gov.rs/) у складу са свим прописима (заштити личних података) на било који од следећих три начина:

 1. Уносом овогодишње јединствене осмоцифрене уписне шифре ученика (ID), ако корисник/посетилац сајта није пријављен (улогован) на адреси : https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Ucenici или
 2. На страници Детаљи пријемног испита (https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Detalji-ispita) избором пријемног испита, а затим уносом броја пријаве.
 3. Ако је корисник (родитељ) пријављен (улогован) на систем – на страници Преглед пријава.

Ученици који немају овогодишњу уписну шифру могу да провере прелиминарне резултате пријемног испита на порталу  пријемног испита на порталу Моја средња школа на следећи начин:

 1. На страници Детаљи пријемног испита (https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Detalji-ispita) избором пријемног испита, а затим уносом броја пријаве без обзира да ли су попунили пријаву онлајн или непосредно у школи.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА У ГИМНАЗИЈИ ,,СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"

Субота 8.5.2021. у 10 часова

 • полагање теста из математике (тип А) за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику
 • полагање теста из енглеског језика за упис у одељење у коме се део наставе одвија на енглеском језику
 • полагање теста из француског језика за упис у одељење у коме се део наставе одвија на француском језику

Недеља 9.5.2021. од 10 часова

 • усмени део испита из енглеског језика
 • усмени део испита из француског језика

Недеља 9.5.2021. у 10 часова

 • полагање теста из математике (тип Б) за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику

ОВАЈ ТЕСТ ЋЕ СЕ ПОЛАГАТИ У ГИМНАЗИЈИ “БОРА СТАНКОВИЋ” У НИШУ

Недеља 9.5.2021. у 14 часова

 • полагање теста из физике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику

Ученици треба да буду у школи пола сата пре полагања испита.

Са собом морају да имају ђачке књижице са овереном фотографијом.

За време боравка у школи обавезна је употреба заштитне маске.

ОБАВЕШТЕЊЕ ! Пријављивање ученика за полагање теста за упис у 7. и 8. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику и за полагање пријемног испита за IBO одељење програма интернационалне матуре

Пријављивање ученика за полагање теста за упис у 7. и 8. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику обавиће се непосредно у Гимназији „Светозар Марковић“ подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита до 14.6.2021. године,

или слањем скениране, попуњене и потписане пријаве на мејл upis@gsm-nis.edu.rs до поменутог датума.

Провера склоности за упис у 7. и 8. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику заказана је за суботу, 26.06.2021. године, од 10 до 11.30часова.

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за IBO одељење програма интернационалне матуре (International Baccalaurate Diploma Programme) обавиће се непосредно у Гимназији „Светозар Марковић“ подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита до 14.6.2021. године,

или слањем скениране, попуњене и потписане пријаве на мејл upis@gsm-nis.edu.rs  до поменутог датума.

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама одржаће се у суботу, 26.06.2021. године,

10-11.30ч – српски језик и

12-13.30ч – енглески језик

и у недељу,  27.06.2021. године – 10-11.30ч математика.

Пријава за 7. разред

Пријава за 8. разред

Пријава за IB

Пријављивање ученика за полагање пријемних испита за специјализована одељења

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства:

понедељак-четвртак
од 12.04.2021. године у 8ч до 15.04.2021. године у 24ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита (образац пријаве добија се у школи):

четвртак-петак
15-16.04.2021. године, 09 -16ч

Детаљније информације о упису у специјализована одељења

Упис у билингвална одељења

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У
СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Slika-1-naslovna
Round logo GSM

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у I разред специјализованих одељења биће од 12. до 16. априла 2021. године.

Детаљније информације ће ускоро бити на нашем сајту.

 • Календар активности ће бити објављен на сајту школе када Министарство просвете званично саопшти датуме.

 

 • Према правилнику о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2020/2021. годину пријемни испити за упис ученика у средње школе за школску 2021/2022. годину биће организовани у периоду од 7-16. маја.
Calendar