Календар уписних активности за упис ученика за школску 2024/2025. годину

Календар уписних активности за упис ученика за школску 2024/2025. годину

Календар уписних активности за упис ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2024/2025. годину.

Календар активности за спровођење теста способности и упис у 7. разред програма основног образовања и васпитања ученика обдарених за математику за школску 2024/2025. годину

Календар активности за спровођење теста способности и упис у 7. разред програма основног образовања и васпитања ученика обдарених за математику за школску 2024/2025. годину.

Calendar