МАТЕМАТИЧКИ ДЕСЕТОБОЈ

МАТЕМАТИЧКИ ДЕСЕТОБОЈ

Драги ученици,

         У наредних десет седмица, почев од 1.3.2021. године,  организујемо такмичење „Математички десетобој“. Такмичење ће бити спроведено у десет кола. Сваког понедељка, у наредних десет седмица, објављујемо по један занимљив математички проблем. Надамо се да ће вам проблеми, пре свега, бити интересантни и да ћете помоћу њих открити нове чари математике и продубити љубав према математици.

       На такмичењу ће бити проблеми који обично изискују дуже решавање и посвећеност него задаци на  стандардним математичким такмичењима. Такмичење је првенствено намењено ученицима који су у завршним разредима основне школе (за решавање проблема неће бити неопходна знања из средњошколске математематике).

      На „Математичком десетобоју“ могу учествовати сви ученици основних школа чије је седиште у Нишавском, Топличком, Јабланичком, Пчињском, Пиротском или Зајечарском округу. Сви такмичари, без обзира на разред и округ чине једну категорију. Свако од десет кола почиње у понедељак и завршава се у петак. Ученици своја решења шаљу на имејл адресу matematicki.desetoboj@gsm-nis.edu.rs (за свако коло решења се могу послати до петка у 23:59:59). При бодовању решења узима се у обзир само прво решење које је ученик послао (није могућа корекција послатог решења). Сваки у потпуности тачно решен проблем ученику може донети највише 100 бодова. Међутим, важну улогу ће имати и брзина слања решења. Наиме, међу ученицима који у потпуности тачно реше одређени проблем, само ће први ученик који га је послао добити 100 поена, док ће сваки наредни добити 2 поена мање од претходног (други ће добити 98, трећи 96 и тако редом). Након бодовања решења која су у потпуности тачна, врши се бодовање решења која су делимично тачна. При томе, свако решење које је у потпуности тачно (без обзира када је стигло) бодаваће се већим бројем бодова од ма ког решења које није потпуно (делимично тачно). Након сваког кола биће објављена ранг листа ученика са збирним бројем освојених бодова из свих дотадашњих кола.

          Најуспешнијим такмичарима „Математичког десетобоја“ доделићемо дипломе и математичке књиге.

Придружите нам се!

Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш       https://gsm-nis.edu.rs/

Прво коло

Прво коло – проблем

Табела након првог кола

Решење првог кола

Друго коло

Друго коло – проблем

Табела након другог кола

Решење другог кола

Треће коло

Треће коло – проблем

Табела након трећег кола

Решење трећег кола

Четврто коло

Четврто коло – проблем

Табела након четвртог кола

Решење четвртог кола

Пето коло

Пето коло – проблем

Табела након петог кола

Решење петог кола

Шесто коло

Шесто коло – проблем

Табела након шестог кола

Решење шестог кола

Седмо коло

Седмо коло – проблем

Табела након седмог кола

Решење седмог кола

Осмо коло

Осмо коло – проблем

Табела након осмог кола

Решење осмог кола

Девето коло

Девето коло – проблем

Табела након деветог кола

Решење деветог кола

Десето коло

Десето коло – проблем

Табела након десетог кола

Решење десетог кола

Written by