МАТ/ИНФ/ТиО

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ

Младен Миленковић

mladen.milenkovic@gsm-nis.edu.rs

Сандра Станојевић

sandra.stanojevic@gsm-nis.edu.rs

Мирослав Димитријевић

miroslav.dimitrijevic@gsm-nis.edu.rs

Милош Милосављевић

milos.milosavljevic@gsm-nis.edu.rs

Маја Мирчић Илијев

maja.mircic@gsm-nis.edu.rs

Ивана Кордић

ivana.kordic@gsm-nis.edu.rs

Марислав Стевановић

marislav.stevanovic@gsm-nis.edu.rs

Лидија Трифуновић

lidija.trifunovic@gsm-nis.edu.rs

Слађана Трајковић

sladjana.trajkovic@gsm-nis.edu.rs

Милош Коцић

milos.kocic@gsm-nis.edu.rs

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Дарко Симић

darko.simic@gsm-nis.edu.rs

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Соња Влаховић Николић

sonja.vlahovic@gsm-nis.edu.rs

Жаклина Ефтимовски

zaklina.eftimovski@gsm-nis.edu.rs

Марија Цветковић

marija.cvetkovic@gsm-nis.edu.rs

Дијана Ђорђевић

dijana.djordjevic@gsm-nis.edu.rs

Никола Ђорђевић

nikola.djordjevic@gsm-nis.edu.rs