Организација наставе у другом полугодишту

Друго полугодиште почиње у понедељак 18.1.2021. године.
Настава ће се одвијати по комбинованом моделу на начин и по групама како се одвијала у периоду од 1.9. до 27.11.2020. године.

Written by