ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У I РАЗРЕД ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ, У БИЛИНГВАЛНА ОДЕЉЕЊА И VII РАЗРЕД ОШ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ У ШК.2022/23.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У I РАЗРЕД ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ, У БИЛИНГВАЛНА ОДЕЉЕЊА И VII РАЗРЕД ОШ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ У ШК.2022/23.

На страници ,,Припремна настава” можете видети распоред припремне наставе за полагање пријемних испита.

Written by