Припремна настава

Припремна настава

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У I РАЗРЕД ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ, У БИЛИНГВАЛНА ОДЕЉЕЊА И VII РАЗРЕД ОШ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ У ШК.2022/23.

 

Напомена: није потребно пријављивање ученика за похађање припремне наставе!

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УПИС У VII РАЗРЕД ОШ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УПИС У I РАЗРЕД ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УПИС У I РАЗРЕД ОДЕЉЕЊА У КОМЕ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОДВИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УПИС У I РАЗРЕД ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА УПИС У I РАЗРЕД ОДЕЉЕЊА У КОМЕ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОДВИЈА НА ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ