Српски језик и књижевност

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Марија Церовина

marija.cerovina@gsm-nis.edu.rs

Ана Јоцић

ana.jocic@gsm-nis.edu.rs

Предраг Радојковић

predrag.radojkovic@gsm-nis.edu.rs

Бранкица Вељковић

brankica.veljkovic@gsm-nis.edu.rs

Александра Вучевски Ђорђевић

aleksandra.vucevski@gsm-nis.edu.rs

Марија Станчић Михајловић

marija.stancic@gsm-nis.edu.rs

Маја Димитријевић

maja.dimitrijevic@gsm-nis.edu.rs

Сандра Динић Раденовић

sandra.dinic.radenovic@gsm-nis.edu.rs

др Маријан Мишић

marijan.misic@gsm-nis.edu.rs

Сара Немат

sara.nemat@gsm-nis.edu.rs