УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"

Упис ученика у први разред обавиће се 12. и 13.7. од 8 до 15 часова

Родитељи, односно други законски заступници ученика пријаву за упис подносе:

1) на порталу mojasrednjaskola.gov.rs електронским путем

Молимо ученике који се пријављују електронским путем да погледају списак изборних предмета и информације о избору другог страног језика овде.

2) непосредно у школи

За упис непосредно у школи потребно је поднети следећа документа:
– пријава за упис у I разред (купује се у књижари)
– сведочанство о завршеној основној школи
– уверење о положеном завршном испиту
– извод из матичне књиге рођених (може копија)

За упис у гимназију није потребно лекарско уверење.

Written by