УПУТСТВА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22.

УПУТСТВА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22.

Стручно упутство за организацију рада средњих школа 2021/22.

Обавештење за школе – Одлука Тима о моделима наставе – почетак школске године

Индикатори и граничне вредности

Препоруке за почетак образовно-васпитног рада

Written by