ХЕМ/ФИЗ/БИО

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ И ФИЗИКЕ

Х Е М И Ј А

Маја Ђорђевић

maja.djordjevic@gsm-nis.edu.rs

Александра Петровић

aleksandra.petrovic@gsm-nis.edu.rs

Наташа Атанасковић

natasa.atanaskovic@gsm-nis.edu.rs

Слободан Петровић

slobodan.petrovic@gsm-nis.edu.rs

Слађана Јовић

sladjana.jovic@gsm-nis.edu.rs

Ирена Николић

irena.nikolic@gsm-nis.edu.rs

Б И О Л О Г И Ј А

Вања Танасковић

vanja.tanaskovic@gsm-nis.edu.rs

Татјана Огњановић

tatjana.ognjanovic@gsm-nis.edu.rs

Снежана Митић

snezana.mitic@gsm-nis.edu.rs

Весна Петковић

vesna.petkovic@gsm-nis.edu.rs

Тијана Тошић

tijana.tosic@gsm-nis.edu.rs

Александра Тошић

aleksandra.tosic@gsm-nis.edu.rs

Ф И З И К А

Славољуб Митић

slavoljub.mitic@gsm-nis.edu.rs

Бобан Митић

boban.mitic@gsm-nis.edu.rs

Драгана Јеленковић

dragana.jelenkovic@gsm-nis.edu.rs

Вера Прокић

vera.prokic@gsm-nis.edu.rs

Јелена Ђорђевић

jelena.djordjevic@gsm-nis.edu.rs

Дарко Симић

darko.simic@gsm-nis.edu.rs