Билингвално (српско-француски)

APPRENDRE EN FRANÇAIS

   Двојезична настава на српском и француском језику у Србији постоји од 2004. године, када је закључен споразум о сарадњи између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Амбасаде Француске и Француског института у Србији. У Гимназији „Светозар Марковић” овај вид наставе реализује се са великим успехом од 2009. године, и омогућава ученицима развијање интеркултуралне и интердисциплинарне отворености уз интензивно усавршавање француског језика.

#praviizbor #gsmfrancuzi

НАСТАВА НА ФРАНЦУСКОМ

Билингвално одељење на српском и француском језику је одељење природно-математичког смера у којем се део наставе слуша на француском језику. По завршеној средњој школи, ученици добијају потврду Амбасаде Француске у Србији, која им омогућава да своје школовање наставе у Француској, уколико имају такве амбиције.

Pozorisna trupa ''Que du Bonheur'' u Francuskoj

Такође, ученицима овог одељења омогућен је рад са лекторима, младим франкофоним људима, којима је француски матерњи језик и који ученицима помажу да усаврше своје језичке компетенције. Професори француског језика наше школе, такође, омогућавају ученицима боравак у Француској и другим европским градовима, захваљујући сарадњи са школама, Еразмус+ пројектима, раду драмске секције на француском језику и УНЕСКО клубу.

Institut Francaise Serbie

О двојезичној настави

Двојезична настава омогућава ученицима стицање интеркултуралне и интердисциплинарне отворености и интезивно усавршавање француског језика.

Кликом на ,,презентација” или ,,текст” можете сазнати више о двојезичној настави у нашој гимназији.

Француски Институт

ВАЖНА НАПОМЕНА

  За упис у билингвално (српско-француско) одељење, поред положеног завршног испита, неопходно је и полагање посебног пријемног испита из француског језика, који се полаже писмено и усмено. Гимназија „Светозар Марковић” организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита из француског језика за све заинтересоване ученике. Одељење уписује 15 ученика.

Табела предмета и фонда часова

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР (БИЛИНГВАЛНО) I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
т в т в т в т в т в т в т в т в т в Σ
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 26 2 962 74 22 6,5 814 240,5 23 3,5 851 129,5 22 4,5 726 148,5 3353 592,5 3945,5
1. Српски језик и књижевност 4 148 3 111 3 111 4 132 502 502
2. Први страни језик 2 74 1 0,5 37 18,5 1 0,5 37 18,5 1 0,5 33 16,5 181 53,5 234,5
3. Латински језик 2 74 74 74
4. Социологија 2 66 66 66
5. Психологија 2 74 74 74
6. Филозофија 2 74 2 66 140 140
7. Историја 2 74 2 74 2 74 222 222
8. Географија 2 74 2 74 2 74 222 222
9. Биологија 2 74 1 1 37 37 2 0,5 74 18,5 1 1 33 33 218 70 288
10. Математика 4 148 5 185 5 185 5 165 683 683
11. Физика 2 74 2 1 74 37 2 0,5 74 18,5 3 1 99 33 321 70 391
12. Хемија 2 74 2 1 74 37 2 1 74 37 2 66 288 74 362
13. Рачунарство и информатика 2 74 2 74 1 37 2 66 251 251
14. Музичка култура 1 37 0,5 18,5 74 74
15. Ликовна култура 1 37 0,5 18,5 74 74
16. Физичко и здравствено васпитање 2 74 2 74 2 74 2 66 288 288
II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 5 185 4 0,5 148 18,5 6 0,5 222 18,5 6 0,5 198 16,5 753 53,5 806,5
1. Верска настава / Грађанско васпитање[1] 1 37 1 37 1 37 1 33 144 144
2. Други страни језик[2] 2 74 1 0,5 37 18,5 1 0,5 37 18,5 1 0,5 33 16,5 281 53,5 334,5
3. Изборни програми[3] 2 74 2 74 4 148 4 132 428 428
УКУПНО I+II 31 2 1147 74 26 7 962 259 29 4 1073 148 28 5 924 165 4106 646 4752

[1] Ученик бира један од понуђених изборних програма.

[2] Школа нуди листу страних језика у складу са својим кадровским могућностима а ученик наставља са изучавањем страног језика који је учио у основном образовању и васпитању.

[3] Ученик бира са листе два изборна програма у сваком разреду.