Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2019

Конкурсна доументација – екскурзија

I измена конкурсне документације – екскурзија

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Позив за подношење понуде – екскурзија

Одлука о закључењу оквирног споразума – екскурзија

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – екскурзија

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – екскурзија

Обавештење о закљученом уговору – 7./8./1. разред екскурзија

Позив за подношење понуде – лабораторисјки намештај

Конкурсна документација – лабораторијски намештај

Одлука о додели уговора – лабораторијски намештај

Обавештење о закљученом уговору – III разред екскурзија

Позив за подношење понуда – екскурзија

Одлука о закључењу оквирног споразума – екскурзија

2018

Подношење понуда – екскурзија

Прва измена КД – екскурзија

Друга измена КД – екскурзија

Питања и одговори 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава – екскурзија

Одлука о закључењу оквирног споразума – екскурзија

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – екскурзија

Конкурсна документација – школски намештај

Обавештење о закљученом уговору – IV разред екскурзија

Обавештење о закљученом уговору – III разред екскурзија

Питање и одговор

Позив за подношење понуде – школски намештај

Обавештење о закљученом уговору – школски намештај

Конкурсна документација – архитектонске и сродне услуге

Позив за подношење понуда – архитектонске и сродне услуге

Одлука о додели уговора – архитектонске и сродне услуге

Обавештење о закљученом уговору – архитектонске и сродне услуге

2017

Конкурсна документација 2017/18 – екскурзија

Позив за подношење понуде/услуге путовања

Одлука о закључењу оквирног споразума – екскурзија

Обавештење о закљученом оквирном споразуму – III и IV разред екскурзија

Позив за подношење понуда – електричне инсталације

Конкурсна документација-електричне инсталације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава – електричне инсталације

Питање и одговор бр. 1 – Радови на постављању електричне инсталације

Измена и допуна бр.1 – Радови на постављању електричне инсталације

Dopuna 1.8.2017 – електричне инсталације

Допуна 4.8.2017 – електричне инсталације

Одлука о додели уговора – електричне инсталације

Обавештење о закљученом уговору – електричне инсталације

Обавештење о закљученом уговору – III разред екскурзија

Обавештење о закљученом уговору – IV разред екскурзија

2016

Обавештење о закљученом уговору – III разред екскурзија

Обавештење о закљученом уговору – IV разред екскурзија