Програм Интернационалне матуре (IBDP)

INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Програм интернационалне матуре

  Програм интернационалне матуре (IBDP) у Гимназији „Светозар Марковић” намењен је ученицима трећег и четвртог разреда гимназије који су посебно заинтересовани за учење по јединственом међународном програму који је признат и цењен на већини престижних светских универзитета.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ЛИДЕРЕ БУДУЋНОСТИ

Настава на енглеском језику, посебан приступ учењу и организацији часова, квалитетна опрема и наставна средства, као и мноштво експеримената, истраживања и радова, припремају ученике за изузетна постигнућа у даљем образовању било где у свету. Томе доприноси и истраживачки есеј који представља прве кораке ученика ка писању научног рада из предмета по избору. Ученици који по програму интернационалне матуре завршавају средњу школу важе за одличне организаторе, одговорне, вредне и најуспешније на факултетима широм света, и носиоци су бројних стипендија и одликовања.

IB LP

#svetnadlanu

ФЛЕКСИБИЛНОСТ И ИНДИВИДУАЛНОСТ

У оквиру овог програма, ученицима се пружа могућност да на основу својих интересовања одаберу предмете из шест група, у које се убрајају обавезан српски језик и књижевност, страни језик и математика, док се ученицима препушта избор предмета из области природних и друштвених наука. Језгро програма интернационалне матуре подразумева развој критичког мишљења и свест о сложености процеса сазнања у оквиру предмета Теорија знања. Такође, ученици се баве обавезним ваннаставним ангажовањем у оквиру CAS активности (Creativity, Activity, Service) у којима испољавају своју креативност, спремност за напредовање и усавршавање, као и бригу о заједници.

#CAS алати

CAS handbook GSM

CAS experience Plan – template

CAS reflection – template

CAS portfolio – template

УЧИНИТИ СВЕТ БОЉИМ МЕСТОМ ЗА ЖИВОТ

Овај програм доприноси унапређењу мобилности ученика унутар европских и светских оквира, развија мултикултуралност кроз сагледавање и препознавање локалних и глобалних вредности и уједно нуди примену савремених и ефикасних метода у извођењу наставе како би од ученика створио будуће грађане света, спремне да своју локалну заједницу унапређују и чине је бољим местом за живот.

#gerd_altmann #pixabay

ВАЖНА НАПОМЕНА

  За упис на диплома програм интернационалне матуре, ученици након завршеног другог разреда гимназије полажу посебан пријемни испит који се састоји из три теста, из математике, српског и енглеског језика. Гимназија „Светозар Марковић” организује бесплатне припреме  за све заинтересоване ученике, у оквиру IB клуба. Одељење уписује 20 ученика.

Табела предмета и фонда часова

Програм интернационалне матуре – IВ Diploma Programme III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
недељно годишње недељно годишње
Т В Т В Т В Т В
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
1. Књижевност 6 216 6 120
2. Други страни језик – продужени курс 6 216 6 120
3. Биологија 4 2 144 72 4 2 80 40
4. Хемија 3 1 108 36 3 1 60 20
5. Математика 4 144 4 80
6. Филозофија * 4 144 4 80
7. Географија * 4 144 4 80
8. Теорија знања (TOK) 3 108 3 60
9. Креативност, активизам, услуге Консултативна настава Консултативна настава
10. Проширени есеј Консултативна настава Консултативна настава
УКУПНО III+IV 30 3 1080 108 30 3 600 60
* Ученици се опредељују само за један од понуђених предмета (географија или филозофија)