О пројекту

Назив пројекта: Running Nature into School

Акроним пројекта: RUSH

Почетак – крај пројекта: 1.09.2019.  –  31.08.2021.

Трајање пројекта: 24 месеца

Језик за комуникацију: Енглески

Носилац пројекта: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PAESE, Italy

Партнери на пројекту:

 • Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi, Istanbul, Turkey
 • SOU Gimnazija „Goce Delcev“, Kumanovo, The Republic of North Macedonia
 • Gimnazija „Svetozar Markovic“, Nis, Serbia
 • OSNOVNA SKOLA KRALJA ZVONIMIRA, Seget Donji, Croatia

RUSH се фокусира  на активности на отвореном као холистички и инклузивни приступ подучавању и образовању у циљу побољшања квалитета живота. Овај пројекат има за циљ да ученицима  пружи одговарајуће алате како би постали активни учесници  и критични потрошачи у савременом друштву, способни да препознају  здраве праксе везане за њихов животни стил и окружење.

Већина школских партнера већ је учествовала у пројектима Ерасмус +, тако да могу пуно да допринесу овом пројекту својом стручношћу. Поред тога, то су медитеранске земље које ће бити у могућности да обједине критеријуме и успоставе поређења животних култура. Исто тако, разноликост  повезаних партнера проширује пројекат и постаје савршена прилика да се обогате и садржај активности и појединачно искуство сваког ученика.

Циљ овог пројекта је оснаживање наших ученика да се ефикасно баве здравственим проблемима кроз активно решавање проблема на дневном нивоу, развијање питања и истраживање како би пронашли решења, не само на  локалном већ и на европском нивоу. 

Остали циљеви RUSH-а су стицање кључних компетенција, подстицање иновативности и креативности и обука кроз вештине, као што су критичко мишљење, креативност, иницијатива и решавање проблема. Све активности су смишљене у ту сврху и биће дистрибуиране и дељене на Etwinning платформи. Кључни садржаји су укључени у тренутни наставни план и програм користећи алтернативне методолошке поступке, као што су кооперативно учење, учење радећи, појединачни задаци и развој међу-наставних активности. Алати су прилагођени активностима и циљевима, нудећи простор ученичким иницијативама, спроводећи образовне праксе које подстичу интеракцију међу групама.

У савременом друштву све се мање простора даје слободном времену на отвореном, спортским активностима и различитим искуствима у додиру с природом. Са напретком технологије, виртуалне, статичке и појединачне игре непрестано расту, а  оставља се  мало простора за дечију машту и могуćност да се изразе својим телом и умом. Отуда потреба за кретањем на отвореном, искуством на отвореном, контакту с природом и креативношћу која може надокнадити виртуелну стварност.

Образовање на отвореном (ОЕ) се предлаже као један од начина да се побољша  квалитет образовног процеса јер омогућава прилагодљив интердисциплинарни приступ.

Оно што издваја ОЕ су истраживачке и посматрачке спосодности које ученици могу развити јер не налазе у непосредном контакту са спољним окружењем и  стварним местима у којима живе свакодневни живот. Основни принцип је, дакле, да неко учи радећи и да је ученик активан учесник образовног процеса, а не пасиван слушалац. Учење радећи је знак педагошког активизма и у основи је најсавременије наставно средство.

Планирано је 5 састанака (међународних размена) ученика и професора, тако да свака земља једном буде домаћин, као и један састанак координатора на почетку пројекта. Сви трошкови пута, смештаја и исхране покривени су пројектом.

 Број ученика који учествују у пројекту је 24.

Активности у пројекту можете погледати овде.

Термини међународних размена (мобилности):

 • Састанак координатора тимова, Италија, новембар 2019.
 • Турска, март 2020.
 • Македонија, мај 2020.
 • Хрватска, октобар 2020.
 • Србија, фебруар 2021.
 • Италија, мај 2021.

Професори који су у тиму:

Координатор пројекта: Маја Ђорђевић, проф. хемије

Чланови тима:

 1. Слађана Јовић, проф. хемије
 2. Славољуб Митић, проф.физике
 3. Дијана Ђорђевић, проф. информатике и рачунарства
 4. Вера Прокић, проф.физике
 5. Ивана Кордић, проф. математике
 6. Тијана Тошић, проф. биологије

Координатор пројекта:

Маја Ђорђевић