ИСТ/ГЕО/ВН

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА ИСТОРИЈЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ВЕРСКЕ НАСТАВЕ

И С Т О Р И Ј А

Неда Марковић

neda.markovic@gsm-nis.edu.rs

Наталија Милићевић

natalija.milicevic@gsm-nis.edu.rs

Емина Малинић

emina.malinic@gsm-nis.edu.rs

Владан Станковић

vladan.stankovic@gsm-nis.edu.rs

Иван Николић

Верска настава
ivan.nikolic@gsm-nis.edu.rs

Г Е О Г Р А Ф И Ј А

Саша Нешић

sasa.nesic@gsm-nis.edu.rs

Маја Бурић

maja.buric@gsm-nis.edu.rs

Дејан Китановић

dejan.kitanovic@gsm-nis.edu.rs