IB club

team pic 1

МЕСТО БАШ ЗА ТЕБЕ

IB клуб окупља ученике заинтересоване за програм интернационалне матуре. Активности клуба усмерене су ка упознавању ученика са предметима и начином рада у оквиру овог програма. Најважнији задатак IB клубa је да развија и унапређује мултикултуралност, креативност, критичко мишљење, али и  толеранцију и бригу о заједници код ученика који се припремају за програм. Кроз активности у клубу унапређује се процес наставе и учења у школи, применом иновативних IB метода и обрадом тема из локалне и глобалне перспективе.

classroom

ПОСТАНИ ДЕО IB СВЕТА

Чланови IB клубa имају прилику да кроз упознавање са Језгром програма лакше премосте прелазак са националног програма на програм интернационалне матуре, јер се кроз интерактивне презентације, информативне разговоре и дебате, детаљније упознају свим важним елементима овог програма. Учешћем у IB клубу ученици сазнају више о CAS активностима, новом обавезном предмету – Теорији знања (ТОК), као и о писању истраживачког есеја. Састанци се претежно реализују на енглеском језику, а у IB клуб се могу учланити заинтересовани ученици другог разреда свих гимназија.

BOOST YOUR LEARNER'S PROFILE

Професори ангажовани у програму интернационалне матуре појединачно или у сарадњи са својим колегама презентују своје предмете и организују корисне радионице и активности. На тај начин, чланови IB клуба се упознају са особинама које ученици развијају кроз програм (Learner’s Profile) и уједно откривају своје потенцијале које ће унапредити кроз наставу и учење по међународним стандардима. План IB клубa је да у наредном периоду интензивира сарадњу са IB школама у региону ради квалитетне размене искустава између ученика, али и наставника укључених у програм интернационалне матуре.

#tvojIBsvet #IBworld

Контактирај координатора