“Running Nature into School” R.U.S.H.

GSM logo blue

"Running Nature into School" R.U.S.H.

Пројекат R.U.S.H. се фокусира на активности на отвореном као холистички приступ подучавању и образовању у циљу побољшања квалитета живота. Овај пројекат има за циљ да ученицима пружи одговарајуће алате како би постали активни учесници у савременом друштву, способни да препознају здраве праксе везане за њихов животни стил и окружење.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА:

Циљ овог пројекта је оснаживање наших ученика да се ефикасно баве питањима здравог животног стила кроз активно решавање проблема на дневној бази и истраживање како би пронашли решења, не само на нивоу локалне заједнице већ и на европском нивоу.

Остали циљеви пројекта R.U.S.H. су стицање кључних компетенција, подстицање иновативности и креативности и обука кроз вештине, као што су критичко мишљење, креативност, иницијатива и решавање проблема. Све активности су смишљене у ту сврху и биће дистрибуиране и дељене на Etwinning платформи. Кључни садржаји су укључени у тренутни наставни план и програм користећи алтернативне методолошке поступке, као што су кооперативно учење, учење кроз рад, појединачни задаци и развој међу-наставних активности. Алати су прилагођени активностима и циљевима, нудећи простор ученичким иницијативама, спроводећи образовне праксе које подстичу интеракцију међу групама.

О пројекту:

Назив пројекта: Running Nature into School
Акроним пројекта: R.U.S.H.
Код пројекта: 2019 – 1 – IT02 – KA229 – 063083_1
Почетак – крај пројекта: 1.09.2019. – 31.08.2021.

Језик за комуникацију: Енглески

Носилац пројекта: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PAESE, Italy

Партнери на пројекту:

• Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi, Istanbul, Turkey

• SOU Gimnazija “Goce Delčev”, Kumanovo, The Republic of North Macedonia

• Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš, Serbia

• Osnovna škola Kralja Zvonimira, Seget Donji, Croatia

У савременом друштву све се мање простора даје слободном времену на отвореном, спортским активностима и различитим искуствима у додиру с природом. Са напретком технологије, виртуалне, статичке и појединачне игре непрестано расту, а оставља се мало простора за дечију машту и могуц́ност да се изразе својим телом и умом. Отуда потреба за кретањем на отвореном, искуством на отвореном, контакту с природом и креативношћу која може надокнадити виртуелну стварност.

Образовање на отвореном (ОЕ) се предлаже као један од начина да се побољша квалитет образовног процеса јер омогућава прилагодљив интердисциплинарни приступ.
Основни принцип је, дакле, да неко учи радећи и да је ученик активан учесник образовног процеса, а не пасиван слушалац. Учење радећи је знак педагошког активизма и у основи је најсавременије наставно средство.

Наш тим:

Координатор пројекта: Маја Ђорђевић, проф. хемије

Чланови тима:

1. Слађана Јовић, проф. хемије

2. Славољуб Митић, проф.физике

3. Дијана Ђорђевић, проф. информатике и рачунарства

4. Вера Прокић, проф.физике

5. Ивана Кордић, проф. математике

Планирано је 5 састанака (међународних размена – мобилности) ученика и професора, тако да свака земља једном буде домаћин, као и један састанак координатора на почетку пројекта. Сви трошкови пута, смештаја и исхране покривени су пројектом.

Број ученика који учествују у пројекту је 24.

Термини међународних размена (мобилности):

• Састанак координатора тимова, Италија, новембар 2019.

1. Турска, новембар 2021.
2. Србија, март 2022.
3. Хрватска, април 2022.
4. Македонија, мај 2022.
5. Италија, јуни 2022.

Састанак координатора (First Staff Meeting)

Paese (Treviso, Italy) од 12. до 15. новембра 2019. године

Састанку координатора пројекта присуствовале су: Маја Ђорђевић, координатор пројекта и Слађана Јовић, члан тима.

На састанку су се све школе – партнери представиле дајући најважније информације о школи и школском систему уопште.

Усвојен је лого пројекта R.U.S.H., предложен од стране ученика и професора из Македоније.

Договорени су термини следећих мобилности као и припремне активности.

Остварен је договор о креирању веб странице пројекта, креиран је twin – space и договор о дисеминацији пројекта.

Извештаји са мобилности по земљама:

1. Медитерански начин живота и здраве навике

Новембар 2021, Истанбул, Турска
„Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi“

2. Здравље и благостање

Март 2022, Ниш, Србија
Гимназија „Светозар Марковић“

3. Активности на отвореном - у складу са природом

Април 2022, Сегет Доњи, Хрватска
Основна школа Краља Звонимира

4. Активности на отвореном су забавне!

Мај 2022, Куманово, Македонија
Гимназија „Гоце Делчев“

5. Природа, спорт и уметност

Јун 2022, Тревизо, Италија
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PAESE