„DOUBLE (Y)OUR LESSONS IN ENGLISH“

„DOUBLE (Y)OUR LESSONS IN ENGLISH“

Носилац (координатор) пројекта: Универзитет Св.Климент Охридски из Софије, Бугарска

Партнери на пројекту: Гимназија “Светозар Марковић” Ниш, Србија, приватна средња школа “Едмунд Бурке”, Бугарска, школа “Landakotsskóli”, Исланд, школска управа Неа Смирни, Грчка.

Пројекат се реализује у оквиру програма Erazmus+, Кључна активност 2: Стратешка партнерства, подржан од Европске Комисије, од 01.10.2020. до 30.09.2022. године.

Пројекат се бави развојем материјала за наставнике и ученике који ће бити доступан за бесплатно коришћење након завршетка пројекта.

Aктивности у Гимназији „Светозар Марковић“

Пројекат DOUBLE (Y)OUR LESSONS IN ENGLISH има за циљ остваривање сарадње између институција из земаља учесника ради размене искустава и добрих пракси на пољу билингвалне наставе. Састанци пројектног тима реализовани су током 2022. године у априлу месецу у Атини, у јуну у Рејкјавику и у Софији у септембру 2022. године. Радионице и састанци одржани су током последње недеље јула месеца у Гимназији „Светозар Марковић“, а у њима су учествовали представници из Грчке и из Бугарске.

Иновације су и даље приоритет, па је тако имплементиран и курс о модерном приступу у примени CLIL-a у настави, а запажен помак остварен је и у радионицама посвећеним развоју пројектних исхода у погледу примера вежби за часове различитих предмета. На овај начин Гимназија „Светозар Марковић“ константно унапређује међународну сарадњу, своје капацитете и развој у области образовања путем целоживотног учења.