ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Подношење пријава за полагање пријемних испита на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs одвија се од понедељка 4. априла у 8 часова до четвртка 7. априла у 24 часа.

Пријаве се могу поднети и у школи 7. и 8. априла од 9 до 16 часова.

За пријављивање није потребно подносити документа.

Пријемни испити ће се реализовати у следећим терминима:

– 21.5.2022 од 10 до 12 ч. испит из математике за ученике са посебним способностима за физику
– 21.5.2022. од 14 до 16 ч. испит из физике за ученике са посебним способностима за физику
– 21.5.2022. од 13 до 15 ч. писмени део испита за одељење у коме се део наставе одвија на француском/енглеском језику
– 22.5.2022 од 10 ч. усмени део испита за одељење у коме се део наставе одвија на француском/енглеском језику
– 22.5.2022. од 10 до 12 ч. испит из математике за ученике са посебним способностима за математику

Written by