Резултати пробног пријемног за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику

Резултати пробног пријемног за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику

*НАПОМЕНА: имена и презимена која стоје у табели нису имена и презимена ученика, већ шифре у облику имена и презимена.

Written by