СРЕТЕЊСКИ РАСПУСТ И ИЗМЕНА КАЛЕНДАРА РАДА

Сретењски распуст и измена календара рада

СРЕТЕЊСКИ РАСПУСТ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК 14.2. И ЗАВРШАВА СЕ У ПЕТАК 18.2. НАСТАВА ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК 21.2.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС У VII И I РАЗРЕД ОДРЖАВАЋЕ СЕ ПРЕМА ВЕЋ ИСТАКНУТОМ РАСПОРЕДУ.

Измењени календари рада:

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК O КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК O КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Written by