Страни језици

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Александра Китановић

aleksandra.kitanovic@gsm-nis.edu.rs

Јована Здравковић

jovana.zdravkovic@gsm-nis.edu.rs

Ивана Бабовић

ivana.babovic@gsm-nis.edu.rs

Александра Ракић

aleksandra.rakic@gsm-nis.edu.rs

Надица Станковић

nadica.stankovic@gsm-nis.edu.rs

Нада Радојковић

nada.radojkovic@gsm-nis.edu.rs

Тамара Милићевић Шуклета

tamara.milicevic@gsm-nis.edu.rs

Снежана Костић

snezana.kostic@gsm-nis.edu.rs

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Мирјана Стојиљковић

mirjana.stojiljkovic@gsm-nis.edu.rs

Даница Гецић

danica.gecic@gsm-nis.edu.rs

Настасија Петковић

nastasija.petkovic@gsm-nis.edu.rs

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК / РУСКИ ЈЕЗИК / ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Душанка Тошић Милојковић

dusanka.tosic@gsm-nis.edu.rs

Јелена Пантић

jelena.pantic@gsm-nis.edu.rs

Silvya Olszenska Radojković

e-mail:

Биљана Илић

biljana.ilic@gsm-nis.edu.rs

Анита Петровић

anita.petrovic@gsm-nis.edu.rs

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Данијела Симић

danijela.simic@gsm-nis.edu.rs

Наташа Лепопојић

natasa.lepopojic@gsm-nis.edu.rs