Техничка и помоћна служба

ТЕХНИЧКА И ПОМОЋНА СЛУЖБА

Миле Тодоровић

mile.todorovic@gsm-nis.edu.rs

Горан Цветковић

Небојша Костић

nebojsa.kostic@gsm-nis.edu.rs

Данијела Стојиљковић

Зорица Димитријевић

Мирјана Стојковић

Драгана Стојковић

Снежана Михајловић

Тања Симић

Јелена Стаменковић