Уметност/Физичко васпитање

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА УМЕТНОСТИ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

У М Е Т Н О С Т

Наташа Жикић

natasa.zikic@gsm-nis.edu.rs

мр Сузана Петровић

suzana.petrovic@gsm-nis.edu.rs

Ирена Филиповић

irena.filipovic@gsm-nis.edu.rs

Ивана Стевановић

ivana.stevanovic@gsm-nis.edu.rs

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Снежана Дејановски

snezana.dejanovski@gsm-nis.edu.rs

Миљан Миленковић

miljan.milenkovic@gsm-nis.edu.rs

Маја Црвенковић

maja.crvenkovic@gsm-nis.edu.rs

Александар Аризановић

aleksandar.arizanovic@gsm-nis.edu.rs

Милан Маслаковић

milan.maslakovic@gsm-nis.edu.rs