Управа школе

УПРАВА ШКОЛЕ

ШКОЛСКИ ОДБОР

Жозета Маринковић
Председница ШО

Предраг Петровић

Соња Влаховић Николић

Весна Нешовић

Душан Пујовић

Славољуб Митић

Мића Јевтић

Игор Ракић

Милош Милосављевић

ДИРЕКТОР И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Милица Милосављевић

Професор географије

Зора Лекић

Професор руског језика / Библиотекар