Билингвално (српско-енглески)

LANGUAGE AND SCIENCE

Are you an eighth grader with the dilemma which school should you choose? The guide ahead might help you. If you love natural sciences and languages this is the right choice for you!

#sweetmemories #gsmenglezi

students

УЧИ НА ЕНГЛЕСКОМ

Билингвално српско-енглеско одељење је одељење природно-математичког смера, у којем се део наставе слуша на енглеском језику. То значи да одељење пружа све предности похађања редовног природно-математичког смера, уз додатну прилику да се током четири године озбиљно усаврши енглески језик. 

INVALUABLE BILINGUAL EXPERIENCE

You will learn Math, Biology, Physics and Chemistry just like in the regular mathematics classes, but you will also have some subjects in English. Therefore you will have the opportunity to improve your English skills and get prepared for studies abroad! Our students find learning stuff in English very interesting and motivating.

SUPPORT AND PRACTICE

And don’t worry if you don’t understand everything: your teachers will explain it in Serbian for you. The teachers are not strict in grading your English speaking skills. They will eagerly help you to improve it and to prepare for international studies or exchange programs. So if you want to be a part of our Bilingual English class, apply for the entrance exam and good luck!

#brian_john_spencer

ВАЖНА НАПОМЕНА

  За упис у билингвално (српско-енглеско) одељење, поред положеног завршног испита, неопходно је и полагање посебног пријемног испита из енглеског језика, који се полаже писмено и усмено. Гимназија „Светозар Марковић” организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита из енглеског језика за све заинтересоване ученике. Одељење уписује 15 ученика.

Табела предмета и фонда часова

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР (БИЛИНГВАЛНО) I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
т в т в т в т в т в т в т в т в т в Σ
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 26 2 962 74 22 6,5 814 240,5 23 3,5 851 129,5 22 4,5 726 148,5 3353 592,5 3945,5
1. Српски језик и књижевност 4 148 3 111 3 111 4 132 502 502
2. Први страни језик 2 74 1 0,5 37 18,5 1 0,5 37 18,5 1 0,5 33 16,5 181 53,5 234,5
3. Латински језик 2 74 74 74
4. Социологија 2 66 66 66
5. Психологија 2 74 74 74
6. Филозофија 2 74 2 66 140 140
7. Историја 2 74 2 74 2 74 222 222
8. Географија 2 74 2 74 2 74 222 222
9. Биологија 2 74 1 1 37 37 2 0,5 74 18,5 1 1 33 33 218 70 288
10. Математика 4 148 5 185 5 185 5 165 683 683
11. Физика 2 74 2 1 74 37 2 0,5 74 18,5 3 1 99 33 321 70 391
12. Хемија 2 74 2 1 74 37 2 1 74 37 2 66 288 74 362
13. Рачунарство и информатика 2 74 2 74 1 37 2 66 251 251
14. Музичка култура 1 37 0,5 18,5 74 74
15. Ликовна култура 1 37 0,5 18,5 74 74
16. Физичко и здравствено васпитање 2 74 2 74 2 74 2 66 288 288
II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 5 185 4 0,5 148 18,5 6 0,5 222 18,5 6 0,5 198 16,5 753 53,5 806,5
1. Верска настава / Грађанско васпитање[1] 1 37 1 37 1 37 1 33 144 144
2. Други страни језик[2] 2 74 1 0,5 37 18,5 1 0,5 37 18,5 1 0,5 33 16,5 281 53,5 334,5
3. Изборни програми[3] 2 74 2 74 4 148 4 132 428 428
УКУПНО I+II 31 2 1147 74 26 7 962 259 29 4 1073 148 28 5 924 165 4106 646 4752

[1] Ученик бира један од понуђених изборних програма.

[2] Школа нуди листу страних језика у складу са својим кадровским могућностима а ученик наставља са изучавањем страног језика који је учио у основном образовању и васпитању.

[3] Ученик бира са листе два изборна програма у сваком разреду.