Друштвено-језички смер

ЕРА КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА

  Друштвено-језички смер у Гимназији „Светозар Марковић” намењен је ученицима који су посебно заинтересовани за учење језика, проучавање и примену психологије, за права и правне науке, историју и географију, филозофију и социологију друштвених феномена, за комуникологију, медије и креативне индустрије.

#dobrapriča

binoculars

ДИНАМИЧНО ОКРУЖЕЊЕ, ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ

Уписати друштвено-језички смер у Гимназији „Светозар Марковић” значи определити се за динамично окружење у којем се посебна пажња посвећује стицању знања из српског језика и књижевности, усавршавању страних језика, проучавању психологије, филозофије, социологије, историје, географије и уметности. Кроз хуманистички усмерен програм, наши ученици стичу изузетно функционална знања и вештине, због чега су неретко најуспешнији студенти на различитим департманима националних и иностраних универзитета.

ЗНАЧАЈАН УДЕО ПРИРОДНИХ НАУКА У ПРОГРАМУ

Имајући у виду  изузетно динамичан свет у којем живимо, као и чињеницу да се ученици данас „припремају” за занимања која још увек не постоје, удео природних наука у хуманистичком програму друштвено-језичког смера је изузетно велики. То значи да ученик поред интензивног „тренинга” у области филологије, филозофије, психологије, и других друштвених дисциплина, стиче широк спектар функционалних знања и из области математике, информатике, физике, биологије и хемије.

astrofizika

#učimozajedno

meeting 1

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Посебно значајан део образовања у овом гимназијском модулу представљају многобројни и разноврсни изборни предмети (Језик, медији и култура, Појединац, група друштво, Здравље и спорт, Примењене науке, Образовање за одрживи развој, итд) који кроз пројектну и амбијенталну наставу, и активно учешће ученика у интерактивном процесу рада, доприносе бољем успеху, као и свестранијем и темељнијем разумевању и сазнању.

Табела предмета и фонда часова

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
т в т в т в т в т в т в т в т в т в Σ
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 26 2 962 74 25 3,5 925 129,5 23 3,5 851 129,5 23 3,5 759 115,5 3497 448,5 3945,5
1. Српски језик и књижевност 4 148 4 148 5 185 5 165 646 646
2. Први страни језик 2 74 2 0,5 74 18,5 3 1 111 37 1 2 33 66 292 121,5 413,5
3. Латински језик 2 74 2 74 148 148
4. Социологија 3 99 99 99
5. Психологија 2 74 74 74
6. Филозофија 1 0,5 37 18,5 3 99 136 18,5 154,5
7. Историја 2 74 2 74 3 111 3 99 358 358
8. Географија 2 74 2 74 2 74 222 222
9. Биологија 2 74 2 74 1 0,5 37 18,5 185 18,5 203,5
10. Математика 4 148 3 111 3 111 3 99 469 469
11. Физика 2 74 1 0,5 37 18,5 1 0,5 37 18,5 1 0,5 33 16,5 181 53,5 234,5
12. Хемија 2 74 1 0,5 37 18,5 111 18,5 129,5
13. Рачунарство и информатика 2 74 2 74 1 37 1 33 218 218
14. Музичка култура 1 37 1 37 1 37 1 33 144 144
15. Ликовна култура 1 37 1 37 1 37 1 33 144 144
16. Физичко и здравствено васпитање 2 74 2 74 2 74 2 66 288 288
II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 5 185 4 0,5 148 18,5 6 0,5 222 18,5 6 0,5 198 16,5 853 53,5 906,5
1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 37 1 37 1 37 1 33 144 144
2. Други страни језик 2 74 1 0,5 37 18,5 1 0,5 37 18,5 1 0,5 33 16,5 281 53,5 334,5
3. Изборни програми 2 74 2 74 4 148 4 132 428 428
УКУПНО I+II 31 2 1147 74 29 4 1073 148 29 4 1073 148 29 4 957 132 4250 502 4752