Одељење за ученике са посебним способностима за физику

СВЕ ТАЈНЕ ПРИРОДЕ

  Проучавајући природу, научићеш да мењаш свет и цивилизацију, укључујући се у решавање њених највећих проблема, енергетских, еколошких, климатских, егзистенцијалних. Упознајући физику, лако ћеш овладати знањима из свих примењених и техничких наука, медицине, информатике. Искуство показује да тада за тебе неће бити тешка ниједна наука.

МОДЕРНИ ПРОГРАМИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ РАД

Одељење за ученике са посебним способностима за физику Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу, једно је од три у Републици Србији. Рад у овом одељењу подразумева да заједно са професорима и сарадницима Департмана за физику Природно-математичког факултета, кроз модерне програме и лабораторијски рад научиш физику и својим знањем освојиш свет. Да је заиста тако потврђују успеси ученика овог одељења на бројним такмичењима у земљи и иностранству. Многи од њих данас су познати стручњаци и научници, у свим областима науке.

????????????????????????????????????

#novak_i_bogdan

СВЕ ТАЈНЕ ПРИРОДЕ

Човек је одувек покушавао да разуме и објасни природу и свет око себе. Тако је настала физика, најстарија наука о природи. Познавањем принципа и закона до којих је она дошла, спознаћеш како се понаша материја, од њених најситнијих делова, као што су кваркови, до најкрупнијих структура, као што су галаксије и космос у целини.

Физика се проучава и воли! Ако се слажеш, придружи нам се! Постани део породице младих физичара и прихвати изазов да једнога дана мењаш свет. Ми ти обећавамо амбициозне професоре, креативну радну атмосферу и безрезервну подршку. Ако то заиста желиш, нећеш се покајати!

#najbolji

Наша Николија Цуцкић

Упознајте Николију Цуцкић, добитницу републичке награде из физике и учесницу Олимпијаде из астрономије. Сазнајте шта њу покреће да се бави науком. 

ВАЖНА НАПОМЕНА

  За упис у специјализовано одељење за талентоване физичаре, поред завршног испита, неопходно је да ученик положи посебан пријемни испит из математике и физике. Тестови носе максималних 240 поена, а за упис у ово одељење, неопходно је да ученик освоји најмање 120 поена. Ученик се може определити за полагање оба теста, или изабрати да полаже само тест из математике или физике. За рангирање се узима у обзир тест на којем је ученик постигао бољи скор. Гимназија „Светозар Марковић” организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита из математике и физике за све заинтересоване ученике. Одељење уписује 20 ученика.

Tабела предмета и фонда часова

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
т в т в т в т в т в т в т в т в т в Σ
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 30 2 1080 104 30 2 1080 104 30 2 1080 104 30 2 974 148 4214 394 4608
1. Српски језик и књижевност 4 148 3 111 3 111 4 132 502 502
2. Енглески језик 2 74 3 111 3 111 2 66 362 362
3. Филозофија 2 66 66 66
4. Социологија 2 66 66 66
5. Психологија 2 74 74 74
6. Историја 2 74 2 74 148 148
7. Георафија 2 74 2 74 148 148
8. Латински језик 2 74 74 74
9. Основе астрофизике и астрономије 2 66 66 66 66
10. Хемија 3 81 30 3 81 30 2 54 20 2 56 10 272 90 362
11. Биологија 2 74 2 74 3 111 2 66 325 325
12. Физичко васпитање 2 74 2 74 2 74 2 66 288 288
13. Математика 5 185 5 185 5 185 5 165 720 720
14. Основи информатике и рачунарства 3 111 3 111 2 1 74 37 2 1 66 33 362 70 432
15. Основи механике и термодинамике 3 111 111 111
16. Електромагнетизам и оптика 3 111 111 111
17. Рачунски практикум 2 74 2 74 148 148
18. Лабораторијски практикум 2 74 2 74 148 148
19. Механика са теоријом релативности 2 74 74 74
20. Физика атома и молекула 2 64 10 64 10 74
21. Основе физике чврстог стања и физичка електроника 2 1 74 37 74 37 111
22. Моделовање у физици 2 1 66 33 66 33 99
23. Физика микросвета 3 93 6 93 6 99
II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 1 37 1 37 1 37 1 33 144 144
1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 37 1 37 1 37 1 33 144 144
УКУПНО I+II 31 2 1117 104 26 7 962 259 29 4 1073 148 28 5 924 165 4358 394 4752