Природно-математички смер

ИСТРАЖИ, АНАЛИЗИРАЈ, САЗНАЈ

   Природно-математички смер намењен је ученицима који показују посебан афинитет према природним наукама и желе да унапреде своја знања из области математике, биологије, хемије, физике, информатике.

ОДЛИЧНА ПРИПРЕМА ЗА СТУДИЈЕ

Програм природно-математичког смера пружа ученицима могућност да се на најбољи начин припреме за велики број факултета из области техничких и природних наука, за студије медицине, економије или безбедности, рачунарства и информатике. Доказ за то јесте велики број наших бивших ученика који су данас изузетни студенти, докторанди и професори, или већ остварени и успешни професионалци у земљи и иностранству.

BSB Studio 0081
BSB_1889

ПРАВО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УСПЕХ И НАПРЕДОВАЊЕ

Квалитетно балансиран програм у домену теоријске наставе, вежби и изборних предмета, уз велики број ваннаставних активности, пружа сваком ученику могућност да стиче знања у складу са својим потребама и интересовањима, и што је још важније, пружа прилику за успех и напредовање у учењу.

ДИНАМИЧНО ТРЖИШТЕ И ПОСЛОВИ БУДУЋНОСТИ

Посебна пажња која се посвећује стицању знања из области друштвених наука, језика и књижевности, гарантује свестрано и квалитетно образовање. На тај начин, верујемо да ученике на најефикаснији начин припремамо за динамично тржиште послова будућности и свет сутрашњице који се мења невероватном брзином.

#poslovibudućnosti

Canva - Girl Wearing Black and White Vr Goggles

Табела предмета и фонда часова

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
т в т в т в т в т в т в т в т в т в Σ
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 26 2 962 74 22 6,5 814 240,5 23 3,5 851 129,5 22 4,5 726 148,5 3353 592,5 3945,5
1. Српски језик и књижевност 4 148 3 111 3 111 4 132 502 502
2. Први страни језик 2 74 1 0,5 37 18,5 1 0,5 37 18,5 1 0,5 33 16,5 181 53,5 234,5
3. Латински језик 2 74 74 74
4. Социологија 2 66 66 66
5. Психологија 2 74 74 74
6. Филозофија 2 74 2 66 140 140
7. Историја 2 74 2 74 2 74 222 222
8. Географија 2 74 2 74 2 74 222 222
9. Биологија 2 74 1 1 37 37 2 0,5 74 18,5 1 1 33 33 218 70 288
10. Математика 4 148 5 185 5 185 5 165 683 683
11. Физика 2 74 2 1 74 37 2 0,5 74 18,5 3 1 99 33 321 70 391
12. Хемија 2 74 2 1 74 37 2 1 74 37 2 66 288 74 362
13. Рачунарство и информатика 2 74 2 74 1 37 2 66 251 251
14. Музичка култура 1 37 0,5 18,5 74 74
15. Ликовна култура 1 37 0,5 18,5 74 74
16. Физичко и здравствено васпитање 2 74 2 74 2 74 2 66 288 288
II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 5 185 4 0,5 148 18,5 6 0,5 222 18,5 6 0,5 198 16,5 753 53,5 806,5
1. Верска настава / Грађанско васпитање 1 37 1 37 1 37 1 33 144 144
2. Други страни језик 2 74 1 0,5 37 18,5 1 0,5 37 18,5 1 0,5 33 16,5 281 53,5 334,5
3. Изборни програми 2 74 2 74 4 148 4 132 428 428
УКУПНО I+II 31 2 1147 74 26 7 962 259 29 4 1073 148 28 5 924 165 4106 646 4752