VII и VIII разред

ОСНОВЦИ У ГИМНАЗИЈИ

   Уколико су математика и природне науке оно што те највише интересује, онда је ово одељење прави избор за тебе! Одељење за ученике VII и VIII разреда основног образовања са посебним способностима за математику нуди ти могућност да употпуниш и значајно прошириш своја знања из математике, физике, програмирања, хемије, али и осталих предмета.

НАПРЕДНИ ПРОГРАМИ И ИНТЕНЗИВАН РАД СА УЧЕНИЦИМА

Одељење за ученике VII и VIII разреда основног образовања са посебним способностима за математику је специјализовано одељење које у Гимназији „Светозар Марковић” постоји већ дванаест година. Специфичност овог одељења огледа се у томе да се кроз реализацију напредних програма и интензиван рад са ученицима, пружа посебна подршка за развој ученика надарених за математику, информатику и физику.

#mojaškola

Experienced teacher telling about coding to students, who using modern devices
Mikroskopiranje

ПОДРШКА И ПОСВЕЋЕНОСТ

Притом ће се школа, наставници и разредни старешина, али и старији ђаци, максимално потрудити да ти овај период привикавања олакшају. Искористи ове две године да максимално напредујеш, стекнеш нове пријатеље и гомилу дивних успомена. Уосталом, ако се још увек двоумиш да ли да се пријавиш, резултати и искуства задовољних ђака овог одељења говоре сами за себе. Уколико то желиш, можемо да ти омогућимо да неколико дана проведеш у посети својим вршњацима у овом одељењу, и сам провериш како то изгледа бити „мали специјалац” у Гимназији „Светозар Марковић”. Видимо се у септембру!

ВРХУНСКИ РЕЗУЛТАТИ

Притом ће се школа, наставници и разредни старешина, али и старији ђаци, максимално потрудити да ти овај период привикавања олакшају. Искористи ове две године да максимално напредујеш, стекнеш нове пријатеље и гомилу дивних успомена. Уосталом, ако се још увек двоумиш да ли да се пријавиш, резултати и искуства задовољних ђака овог одељења говоре сами за себе. Уколико то желиш, можемо да ти омогућимо да неколико дана проведеш у посети својим вршњацима у овом одељењу, и сам провериш како то изгледа бити „мали специјалац” у Гимназији „Светозар Марковић”. Видимо се у септембру!

#saradnja

Laboratorijske vezbe

ВАЖНА НАПОМЕНА

  За упис у специјализовано одељење за надарене ученике основне школе у математичкој гимназији (VII и VIII разред), ученици након завршеног шестог разреда полажу тест провере математичких способности. Тест носи максималних 240 поена, а за упис у ово одељење, неопходно је да ученик освоји најмање 120 поена. Гимназија „Светозар Марковић” организује бесплатне припреме за полагање теста провере математичких способности за све заинтересоване ученике. Изузетно, ученик може уписати и похађати и само осми разред овог одељења, тако што након завршеног седмог разреда полаже овај тест. Одељење уписује 25 ученика.

Табела предмета и фонда часова

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ VII РАЗРЕД VIII РАЗРЕД
недељно годишње недељно годишње
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 26 936 26 136
1. Српски језик и књижевност 4 144 4 136
2. Страни језик 2 72 2 68
3. Ликовна култура 0,5* 18 0,5* 17
4. Музичка култура 0,5* 18 0,5* 17
5. Историја 1,5* 54 1,5* 51
6. Географија 1,5* 54 1,5* 51
7. Физика 3 108 3 102
8. Математика 6 216 6 204
9. Биологија 2 72 2 68
10. Хемија 2 72 2 68
11. Техничко и информатичко образовање 1 36 1 34
12. Физичко и здравствено васпитање 2 72 2 68
II ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 4 144 4 136
1. Верска настава / Грађанско васпитање[1] 1 36 1 34
2. Страни језик[2] 2 72 2 68
3. Физичко васпитање – изабрани спорт [3] 1 36 1 34
УКУПНО I+II 30 1080 30 1020
III ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ[4] 8 288 8 242
1. Информатика и рачунарство 1 36 1 34
2. Свакодневни живот у прошлости 1 36 1 34
3. Цртање, сликање и вајање 1 36 1 34
4. Хор и оркестар 1 36 1 34
5. Матерњи језик са елементима националне културе 2 72 2 68
6 Шах 1 36 1 34
7. Домаћинство 1 36 1 34
УКУПНО I + II + III 31 1116 31 1054

[1] Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставних предмета верска настава/грађанско васпитање.

[2] Ученик бира страни језик са листе страних језика који нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса.

[3] Ученик бира спортску грану коју нуди школа на почетку школске године.

[4] Школа може да за сваки разред понуди изборне предмете са III листе, од којих, на почетку школске године, ученик може да бира један предмет према својим склоностима.