Пријављивање ученика за полагање пријемних испита за специјализована одељења

Пријављивање ученика за полагање пријемних испита за специјализована одељења

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства:

понедељак-четвртак
од 12.04.2021. године у 8ч до 15.04.2021. године у 24ч

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита (образац пријаве добија се у школи):

четвртак-петак
15-16.04.2021. године, 09 -16ч

Written by