Смерови и одељења

СМЕРОВИ И ОДЕЉЕЊА

Гимназија „Светозар Марковић“ је од 1954. године посвећена квалитетном образовању и припреми ученика за наставак школовања на универзитетима у земљи и иностранству. Пратећи захтеве савременог образовања и генерација које долазе, школа се константно мења и усавршава, нудећи квалитетне и атрактивне програме који на најбољи начин одговарају савременим трендовима и образовним политикама будућности.